Ebit là gì?

Hôm trước, tôi đã giới thiệu đến các bạn khái niệm lợi nhuận ròng là gì. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục viết về đề tài tài chính kế toán cụ thể là Ebit là gì và cách tính ebit.

Đây là khái niệm quan trọng đối với một người kinh doanh và trong báo cáo tài chính.

Hãy theo dõi bài viết để tìm hiểu Ebit là gì 

Ebit là gì

Ebit là gì ?

Ebit là tên viết tắt của từ Earnings Before Interest and Tax nghĩa là thu nhập trước lãi vay và thuế. Ebit là một chỉ tiêu để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty. Và được tính bằng thu nhập trừ đi các chi phí đã sử dụng, nhưng chưa trừ đi chi phí lãi vay(tiền trả lãi) và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công thức tính ebit

Ebit là gì

Công thức chung tính Ebit :

Ebit = Tổng thu nhập – Chi phí hoạt động

Ở Việt Nam, Vì khoản chi phí lãi vay nằm bên trong chi phí tài chính nên việc tính chi phí hoạt động là rất khó.

Bởi vậy Ebit có thể tính bằng công thức sau:

Ebit = Lợi nhuận ròng ( lợi nhuận sau thuế)+  chi  phí lãi vay + thuế

Xem thêm cách tính lợi nhuận sau thuế tại đây

Hoặc tính theo công thức tính lợi nhuận trước thuế và lãi ( Ebit) sau: 

Ebit = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay

Có thể thấy, EBit là bao gồm toàn bộ các khoản lãi của công ty trước khi trừ đi các khoản lãi vay và thuế.

Ý nghĩa của Ebit là gì?

Có người sẽ thắc mắc vì sao phải tính Ebit? Tính Ebit để làm gì?…

Chỉ số Ebit đã loại bỏ sự khác biệt trong cấu trúc vốn và thuế suất giữa các doanh nghiệp. Bằng cách loại bỏ thuế thu nhập và lãi vay. Chỉ số này giúp phản ánh khả năng sinh lời thu lợi nhuận của doanh nghiệp.  Từ đó, là thước đo cho các nhà đầu tư so sánh giữa các doanh nghiệp, các công ty.


Vui lòng để bình luận hoặc góp ý cho chúng tôi nếu bài viết có gì sai sót nhé.

Thông tin liên hệ:

Website: duannovaland.info

SDT: 0975650427.

Ebit là gì?
5 (100%) 1 vote

Leave a Comment

Pin It on Pinterest

Share This