6 nguyên tắc cơ bản cần nắm vững khi xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hiện nay, những ngôi nhà xây dựng riêng lẻ đang gặp phải những vẫn đề sau một thời gian xây dựng và vào ở như nhà bị nghiêng, lún, nứt. Tình trạng này tập trung xảy ra ở những ngôi nhà do người dân tự xây dựng. Trước tình hình này người dân cần nắm được những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng nhà ở riêng lẻ để có ngôi nhà chất lượng hơn.

Hiện nay, những ngôi nhà xây dựng riêng lẻ đang gặp phải những vẫn đề sau một thời gian xây dựng và vào ở như nhà bị nghiêng, lún, nứt. Tình trạng này tập trung xảy ra ở những ngôi nhà do người dân tự xây dựng. Trước tình hình này người dân cần nắm được những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hay mua bán nhà ở riêng ở quận 8  để có ngôi nhà chất lượng hơn.
nguyên tắc xây dựng nhà ở riêng lẻ

Quy định những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng nhà ở riêng lẻ

Một là, phải có bản vẽ thiết kế tổng thể căn nhà.
Hai là, thiết kế nhà ở phải được dựa trên cơ sở kiểm tra ranh giới đất và chất lượng nền đất nơi sẽ xây dựng nhà ở hoặc báo cáo kết quả khảo sát xây dựng ; kết quả xem xét, kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề, xung quanh, lân cận. Phải tuân thủ theo quy chuẩn kĩ thuật xây dựng, tiêu chuẩn kĩ thuật và các quy định khác được quy định trong luật có liên quan. Thiết kế phải bảo đảm an toàn cho nhà ở và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình xung quanh.
Ba là, phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi khởi công trừ trường hợp nhà ở tại vùng sâu, vùng xa không thuộc vùng đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng nhà ở khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp như về vị trí xây dựng công trình, cao độ nền xây dựng công trình; các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; diện tích xây dựng; tổng diện tích sàn; chiều cao công trình; số tầng và những nội dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng thì chủ nhà phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng nhà ở theo nội dung đã điều chỉnh.
Bốn là, việc thi công xây dựng nhà ở phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn bảo hộ lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh; tuân thủ các quy định trong giấy phép xây dựng; không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân cận. Khuyến khích chủ nhà thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng nhà ở.
Năm là, tổ chức hay cá nhân thực hiện việc khảo sát quá trình xây dựng, thiết kế và thi công xây dựng nhà ở phải có năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước chủ nhà và pháp luật về chất lượng công việc xây dựng do mình đảm nhận. Trường hợp chủ nhà có đủ năng lực thì được tự thực hiện những công việc nêu trên.
Sáu là, chủ nhà có thể giao cho nhà thầu thực hiện từng công việc hoặc có thể giao cho một nhà thầu thực hiện tổng thầu hoặc thực hiện theo hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay. Giao kết giữa chủ nhà và các nhà thầu phải được thể hiện thông qua hợp đồng xây dựng bằng văn bản, đặc biệt đối với các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng các công trình, thi công các xây dựng công trình.
6 nguyên tắc cơ bản cần nắm vững khi xây dựng nhà ở riêng lẻ
Rate this post

Leave a Comment

Pin It on Pinterest

Share This